Den Selvejende Institution Huset’s årsberetning 2022

Velkommen til årsmødet og den senere generalforsamling i Støtteforeningen. Dejligt at se at så mange er mødt op – det tager vi som et tegn på, at interessen for Huset og dets ve og vel ligger mange på sinde.

På trods af den lange periode vi har været ramt med Corona, kører Huset så godt som på fuld kraft igen.

Antallet af frivillige tilknyttet Huset ligger på 37 og er tæt på at være det samme som før pandemien.

Vi har 16 selvhjælpsgrupper og 19 interessegrupper. Interessegrupper er grupper, hvor folk mødes om en fælles interesse, det kan ex. være strik, patchwork, malegruppe, udflugtsgruppe og mange flere.

Selvhjælpsgrupperne er typisk grupper af mennesker, der står i en svær livssituation og som har brug for at dele det med andre der står i samme situation.

Selvhjælpsgrupperne har en tovholder, der følger dem i forløbet.

Vi har det seneste år oplevet et større pres på de åbne anonyme rådgivninger, og jeg tror ikke det vil blive mindre i den kommende tid. Et mere komplekst samfund og en energi og fødevarekrise vi kun har set begyndelsen på, kunne blive en af forklaringerne. Vi vil derfor have et større fokus på det område i dette år.

Og så har vi selvfølgelig som altid God morgen Faaborg, og God morgen Faaborg er nu tæt på også at have fuldt hus igen. God morgen Faaborg er et frirum, hvor man kan komme ind fra gaden, drikke en kop kaffe og få en snak. Og det lever den absolut op til – altså den der med snakken.

_________________________________________________________________

Den Selvejende Institution Huset har et dejligt og dedikeret personale. Uanset hvornår man kommer, får man et smil og et hej.​Der er slet ingen tvivl om, at det er brugerne af Huset der er i centrum.

I den forbindelse skal jeg igen rette en stor tak til Anne for dit engagement, din flid og dit glade væsen. Det smitter af på os alle, på os der kommer i Huset og på dem vi samarbejder med.

Og en tak til Tina og Helle der fortsat sørger for at det er pænt og rent, at der er bagt boller og kager og som får tid til at sætte sig og slå en sludder af med dem der kommer i god morgen Faaborg. I er guld værd.

Vi måtte sige farvel til vores projektmedarbejder, Pernille Pedersen, der har fået et nyt job. Vi ønsker hende alt godt fremover.

Og så vil jeg sige tak til alle jer frivillige der gør en indsats, om det er som tovholder, som frivillig i God morgen Faaborg, som praktisk hjælper, som bestyrelsesmedlem. Jeg håber I er klar over at Huset simpelthen ikke kan eksistere uden jer. Alle de timer I bruger og alt det hjerteblod I giver til andre. Det er en utrolig flot indsats I gør. I skal vide, at vi er meget taknemmelige for, at I vil være med til at gøre Huset til et godt sted at være.

Og til slut vil jeg sige tak til socialrådgiverpraktikanterne. I kommer ind i Huset, og som regel tager det ikke lang tid, før I er faldet til og indgår i det daglige arbejde

___________________________________________________________________

Huset har i mange år ligget under det politiske udvalg, Sundhed og Omsorg, men her ved årsskiftet er vi kommet under Socialudvalget. Det giver god mening synes vi, idet vi jo bl.a. arbejder forebyggende med social udsathed.

Vi forventer at få et godt samarbejde med det nye udvalg, og har allerede aftalt besøg af formanden Tanja Kromann samt chefen for det sociale område, Tina Wahl og chefen for Sundhed og Ældre Kitt Lysen Pedersen.

Vi har i det hele taget et forbilledligt samarbejde med Faaborg- Midtfyn Kommune, og vi er taknemmelige for al den støtte vi får. Det er et unikt eksempel på, hvordan en frivillig organisation kan arbejde sammen med en kommunal enhed til fælles bedste for de mennesker der bor i Faaborg- Midtfyn, og uden at give køb på vores forskellighed og på vores værdier.

I den forbindelse må jeg også sige tak til Carsten Hansen og Bent Madsen, begge fra økonomiafdelingen i FMK, for at hjælpe os med både regnskab og løn. I er altid beredvillige til at træde til, hvis det er nødvendigt. Der er godt styr på Husets økonomi, og det kan vi bl.a. takke jer for.

Vi samarbejder også med andre sociale tiltag i kommunen, ex. Værestedet Havnestuen, de sociale foreninger, Gældsrådgiverne, Frivilligcenteret og mange flere.

På landsplan indgår vi bl.a. i et samarbejde med Det nationale Sorgcenter, Frise, og March mod ensomhed,

-----------------------------------------------------------------------------------------------

DSI’s økonomi er baseret på støtte fra FMK, midler fra Socialstyrelsen, tilskud fra Støtteforeningen, midler fra projekter som vi deltager i, donationer og fra fonde som vi aktivt søger.

DSI har ansvaret for den overordnede drift, for lønninger og for ansættelse af daglig leder. Vi har et stramt budget, der ikke levner plads til de store armbevægelser.

Derfor er det så godt at vi har Støtteforeningen. De har via medlemskontingenter og salg af kaffe mulighed for at lave sjove oplevelser for brugerne i form af udflugter, foredrag, sommerspisning, julefrokost mm.

Derudover støtter de økonomisk Huset, der hvor der er behov. De har i 2021 ex. doneret penge til ny indretning af der her lokale, til lys herover bordet og senest til nye lamper på 1. salen. Det er alle udgifter der ikke kan dækkes af et DSIs budget.

Støtteforeningen og Den selvejende Institution Huset afholdte i oktober måned det vi kaldte en visionsdag. Vi havde brug for at se på den måde vi arbejder sammen på og den måde vi er organiseret på og for at se fremad til fælles bedste.

Hidtil har Støtteforeningen være repræsenteret i DSI med 2 repræsentanter. Ved visionsdagens slutning blev vi enige om, at det ikke længere gav mening at Støtteforeningen er repræsenteret i DSI bestyrelse.

For det 1. havde Støtteforeningens medlemmer medansvar for DSIs økonomi og var medunderskrivere af regnskabet. Samtidig havde de også medansvaret for Støtteforeningens regnskab, hvilket påførte dem et dobbelt økonomisk ansvar.

For det 2. skulle repræsentanterne fra Støtteforeningen deltage i dobbelt så mange møder som alle andre bestyrelsesmedlemmer, hvilket vi fandt var urimeligt.

I stedet for skal de to bestyrelser nu mødes mindst 2 gange om året med en dagsorden og referat.​Møderne bliver kaldt samarbejdsmøder.

Derudover mødes vi 2 gange årligt til mere uformelle møder.

Da Bestyrelsen er selvsupplerende skulle DSI nu ud og finde 2 nye medlemmer til bestyrelsen. Vi har allerede fundet et medlem, nemlig Lotte Jørgensen. Velkommen til dig Lotte. Vi glæder os til at arbejde sammen med dig.

Bestyrelsesmedlemmerne er udpeget for 2 år ad gangen med mulighed for forlængelse.

Kan bestyrelsen ikke rejse sig op så alle kan se hvem I er!

Et andet udbytte af mødet blev, at DSI skulle finpudse vores vedtægter. Det brugte vi en hel lørdag på, og for dem af jer der er interesseret i at se DSI’s nye vedtægter, er I velkommen til at tage et eksemplar med.

Så stor Tak til Støtteforeningen Huset. Tak for jeres samarbejdsvillighed, konstante støtte, både økonomisk og praktisk. Vi glæder os til det fortsatte samarbejde under en ny struktur, og vi er slet ikke i tvivl om at det nok skal blive godt.

Huset arbejder på mange planer, og det skal vi også som det frivillige tilbud vi er.

Men det vigtigste plan er det enkelte menneske der kommer her og møder os og alle andre der kommer i Huset.

Vi skaber de rammer der gør at mennesker mødes og får netværk og fællesskab.

Det er vores største mission.

Tak for det!

IK 2022

Ønsker du at høre nærmere?

Ring: 62 61 49 02 eller skriv en besked her:

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Find os​

Færgevej 2,

5600 Faaborg