Den Selvejende Institution Huset’s årsberetning for 2022

ÅRSBERETNING 2022

2022 har været et travlt år med en øget tilgang af både brugere og aktiviteter.​

Der er kommet intet mindre end 8 nye grupper i 22:

en sorggruppe for unge der har miste en forælder og en sorggruppe for voksne der har mistet deres livsledsager, en gruppe for mennesker med lavt selvværd, tænketanke et samtalefællesskab, LGBTQi+, Hjerteoasen, en aften strikkegruppe og en gågruppe i samarbejde med Hjerteforeningen.

I alt er vi nu oppe på 44 grupper i Huset, og vi har nogen dygtige frivillige gruppeledere og tovholdere til at lede grupperne.

Med en øget tilgang skal der også bruges mere plads. Og plads er vores store achilleshæl. Vi har valgt at satse på at istandsætte det uudnyttede loftsrum og få det lavet om til et samtale og grupperum. Vi har søgt en pulje i Faaborg Midtfyn kommune der hedder moderniseringspuljen om penge til ombygningen og vi har fået bevilliget det beløb vi søgte.

I løbet af 2023 vil der derfor være håndværkere på besøg i Huset og der vil blive noget larm. Men det er larm der går til et godt formål.

Forhåbentlig kan vi indvie det nye rum i efteråret.

Der har også været en større søgning på den åbne anonyme rådgivning, og vi har besluttet at vores projektmedarbejder i år primært skal arbejde med rådgivning, for både at aflaste den daglige leder og for at tilgodese at alle får den rådgivning de har behov for.

Huset involverer sig gerne i samarbejder og projekter der falder inden for vores målsætning. Således er vi en del af et tre årigt nationalt projekt omkring sorg sammen med Det nationale sorgcenter og FRISE.

Ligeledes har vi sagt ja til at deltage i et projekt omkring selvhjælp og ensomhed, der blev sat i søen januar 2023. De to nævnte projekter har givet lønkroner, så vi bl.a. har haft mulighed for at ansætte en flexmedarbejder i en 6 times stilling som projektleder på Selvhjælp og ensomhed.

Vi indgår i samarbejde med Frivilligcenter & Selvhjælp Faaborg-Midtfyn om projektet En tryg vej ind i fællesskabet der henvender sig til de unge.

Vi vil rigtig gerne gå de unge i møde og få dem ind over dørtærsklen her i Huset, da vi mener de kan få glæde af mange af vores tilbud - nemt er det ikke, men heller ikke umuligt.

Vi indgår ligeledes i et samarbejde med Center for Seksuelt Misbrugte. Huset tilbyder samtaler til voksne, der har senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen.

Ud over de nævnte projekter samarbejder vi med Faaborg Midtfyn kommune om Bevæg dig for livet, afprøvning af en håndholdt ensomhedsindsats indenfor ældreplejen, Sammen om livet der også henvender sig til den ældre del af befolkningen.

Derudover følger vi op på kommunens patientuddannelser og tilbyder efterfølgende deltagelse i en gruppe.

Vi har en løbende dialog med relevante kommunale politikere og embedsfolk, vi har haft Chefen for Sundhed og ældre Kit Lysen Pedersen og formand for socialudvalget Tanja Kromann på besøg og Sundhed og Ældreudvalget har holdt et af deres ordinære møde her i Huset.

Huset har desuden en plads i det nyetablerede Udsatteråd.

Vi er rigtig glade for det samarbejde vi har med Faaborg Midtfyn kommune. Vi kan noget som kommunen ikke kan, og kommune kan noget som vi ikke skal, så det er et godt eksempel på, hvordan en frivillig organisation kan samarbejde med en kommune uden at vi giver køb på vores særkende.

Huset har 44 frivillige tilknyttet og vi er meget taknemmelig for det arbejde I laver, om det er kaffebrygning til God morgen Faaborg, som tovholder i selvhjælpsgrupperne, som rådgivere, som altmulig mand, eller noget helt fjerde.

Vi prøver at give lidt tilbage til jer som tak.

Vi har arrangeret en eftermiddag for tovholderne, hvor de havde mulighed for at udveksle erfaringer, flere af de frivillige har deltaget i forskellige kurser og vi har afholdt en julehygge for alle. Det blev en rigtig hyggelig eftermiddag med tapas og masser af go snak.

2022 har vi igen haft to praktikanter: Anja i foråret og Cecilie i efteråret – 2 dygtige piger som vi havde stor glæde af.

Huset og Støtteforeningen har fået en donation på 4000 kr. fra Søsterlogen nr. 73 Karen Brahe som Jens har transformeret om til en rigtig fin hjørnebænk her ved hovedindgangen. Tak til Søsterlogen og tak til Jens!

Husets økonomi er stabil. Ud over det faste tilskud fra Faaborg Midtfyn kommune søger vi hvert år midler i Socialstyrelsen til en løn til vores projektmedarbejder. Vi fik 200.000 kr. i 2022, der skal række til en projektmedarbejderløn frem til oktober i år. Derudover får vi lidt lønkroner fra de samarbejder vi har med Frise.

Da Huset er en kommunal bygning, og vi får Huset tildelt frit og kvit, har vi ingen huslejeudgifter, så de budgetterede midler går primært til lønninger, el/vand og varme, telefoni, forsikringer, mm.

Som tidligere fortalt spiller Støtteforeningen en vigtig rolle for Huset, også økonomisk. Jeg vil på DSI bestyrelse vegne sige tak til jer for et godt samarbejde, som vi selvfølgelig håber på vil fortsætte i mange år frem.

Vi håber I får god vind i sejlene, det har I fortjent.

Slutteligt vil jeg gerne sige tak til personalet her i Huset. Uden jer kunne alt det jeg her har nævnt i årsberetningen ikke lade sig gøre.

Jeg vil bede jer rejse jer op, jeg tror måske der sidder nogen her i forsamlingen der ikke ved hvem alle er.

Tak til Tina for sit gode bagværk, Helle for at holde Huset så rent og hyggeligt, Dorte for sin imødekommenhed og hjælpsomhed, Mette der er ansat i ensomhedsprojektet og som stille og roligt er gået i gang og til sidst Anne for den du er og for et godt samarbejde med os i bestyrelsen.

Tak for ordet!

Marts 2023.

Ønsker du at høre nærmere?

Ring: 62 61 49 02 eller skriv en besked her:

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Find os​

Færgevej 2,

5600 Faaborg