Den Selvejende Institution Huset’s årsberetning for 2023

ÅRSBERETNING 2023

Det er et ganske særligt sted der i dag holder årsmøde. HUSET er et unikt tilbud i Faaborg Midtfyn kommune, HUSET består udadtil af røde mursten, men indeni er der alt andet end sten – her er menneskeligt nærvær og varme.

HUSET har en god og helhedsorienteret frivillig indsats for mennesker bosat i FMK. Den sociale café, hvis formål er at give ensomme en mulighed for at få relationer til andre, Selvhjælpsgrupper, hvis formål er at forebygge og afhjælpe problemer for mennesker i svære livssituationer og åben og anonym rådgivning, hvis formål er at skabe klarhed over brugernes livssituation og give konkrete handlemuligheder.

Og det går godt med de tilbud vi har: Den sociale cafe Go morgen Faaborg har haft tilgang i 2023, og jeg ser ofte nye ansigter mellem de gamle kendinge. Snakken går lystigt og det er hyggelige formiddage.

Der popper hele tiden nye grupper op i selvhjælpsdelen, men da der også er grupper der stopper er antallet af grupper stort set det samme som i 2022.

Den åbne anonyme rådgivning er mere efterspurgt end nogensinde. Det er alt fra digitale udfordringer til alvorlige problemstillinger der kommer på bordet. Det er komplekse og ofte svære samtaler der kræver stor koncentration.

Året 2023 begyndte stille og roligt og sluttede ret dramatisk og kaotisk.

Lad mig begynde med det stille og rolige. Vi fik tilsagn om midler til at bygge loftsrummet om, og som I sikkert alle ved, har vi nu et rigtig godt rum som fungerer optimalt. Det er slut nu med at tænke ud af boxen for at finde andre lokaler. Vi har nu den plads vi har brug for, og det giver ro på lokalesituationen. Tak til Moderniseringspuljen for den håndsrækning.

Vi har i 2023 kunnet ansætte Dorte i en 32 timers stilling. Det er vi glade for, og det er en nødvendighed i forhold til at løse de opgaver vi står midt i, og de der ligger foran os.

Ud over Dorte har vi i 2023 ansat Mette Demkjær som tovholder i ensomhedsprojektet. Projektet er et samarbejde med Frise og helt kort fortalt handler det om at bruge selvhjælpsmetoden i forebyggelse af ensomhed. Da projektet er 3 årigt kommer I løbende til at høre mere om det.

Huset involverer sig i det hele taget gerne i samarbejder og projekter der falder inden for vores målsætning. Således er vi fortsat en del af et tre årigt nationalt projekt omkring sorg sammen med Det nationale sorgcenter og FRISE.

Vi indgår i samarbejde med Frivilligcenter & Selvhjælp Faaborg Midtfyn om projektet En tryg vej ind i fællesskabet der henvender sig til de unge.

Vi vil rigtig gerne gå de unge i møde og få dem ind over dørtærsklen her i Huset, da vi mener de kan få glæde af mange af vores tilbud - nemt er det ikke, men heller ikke umuligt.

Vi samarbejder ligeledes med Headspace og har bl.a. tilbudt dem mulighed for at bruge lokaler her hos os til deres pårørendegrupper

Vi samarbejder fortsat med Center for Seksuelt Misbrugte., CSM. Huset tilbyder samtaler til voksne, der har senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. CSM tilbyder både uddannelse af de frivillige facilitatorer og erfaringsudveksling

Facilitatorer er et nyt ord som vi lige skal vænne os til. Det erstatter ordet tovholder som vi hidtil har brugt om de frivillige der står for en gruppe.

Ud over de nævnte projekter samarbejder vi høj grad også med Faaborg Midtfyn kommune om bl.a. Bevæg dig for livet, afprøvning af en håndholdt ensomhedsindsats indenfor ældreplejen, Sammen om livet der også henvender sig til den ældre del af befolkningen.

Derudover følger vi op på kommunens patientuddannelser og tilbyder efterfølgende deltagelse i en gruppe.

Både Socialudvalget og Sundhed- og omsorgsudvalget valgte at lægge et af deres udvalgsmøder hos os. Det er dejligt at de har lyst til at bruge vores lokaler og lære os lidt bedre at kende.

Husets økonomi er stabil. Ud over det faste tilskud fra Faaborg Midtfyn kommune, søger vi hvert år midler i Socialstyrelsen til en løn til vores projektmedarbejder. Vi fik 400.000 kr. i 2023, hvilket er det største beløb vi har modtaget for en enkelt ansøgning. Det rækker til en projektmedarbejderstilling på 32 timer frem til oktober i år. Vi får ligeledes lidt lønkroner fra de samarbejder vi har med Frise. De budgetterede midler går primært til lønninger, el/vand og varme, telefoni, forsikringer, mm.

Når jeg bruger ordet stabil er det under den forudsætning, at vi får midler fra Social- og boligstyrelsen. Hvert år venter vi med spænding på, om vi får et positivt svar på vores ansøgninger, og det er selvfølgelig hverken holdbart eller særlig stabilt.

Til jeres orientering ligger DSI Husets bogholderi i Faaborg Midtfyns økonomiafdeling og bliver varetaget af Carsten Hansen. Ligeledes bliver lønnen kørt over kommunens lønsystem, og har i en årrække været styret af Bent Madsen. DSI vil gerne udtrykke en stor tak til Bent og Carsten for det arbejde, I gør for os. Det er af uvurderlig betydning for os at vi får den håndsrækning.

Bent har fået nyt arbejde ved udgangen af året, og Silvia Kraul Munck er ansat til at løfte opgaven efter ham. Vi ser frem til et godt samarbejde i 2024.

Jeg begyndte årsberetningen med at sige at året 2023 begyndte stille og roligt og sluttede lettere kaotisk.

Nu er vi kommet til det kaotiske! Vi havde indbrud d. 17. oktober. Der er ikke så meget at stjæle her i Huset, men helt klart rigtig meget at ødelægge. For sølle 1200 kr. og et par boller med syltetøj, blev der ødelagt 2 vinduer, en yderdør og 2 indvendige døre.

Inden dønningerne havde lagt sig efter indbruddet kom stormfloden d. 20. oktober. Krybekælderen blev delvist fyldt med vand med det resultat at gulvene i Annes kontor, det lille grupperum og baggangen blev ramt af fugt.

Et større udtræk af affugtere og blæsere blev sat i gang, og det stod på i mindst 4 uger. Det var nødvendigt, men også hårdt at stå midt i som både ansatte, frivillige og brugere. Alle har været fantastiske og tålmodige, så en stor tak til jer for jeres velvilje, og fordi I gjorde alt for at hverdagen kom til at ligne de hverdage vi havde før stormfloden.

Men intet er så skidt at det ikke er godt for noget, som man siger. Vi har fået ny yderdør i baggang og et toiletvindue. Vi har fået nye gulvtæpper i alle rum og Anne har fået ny, lydtæt dør ind til kontoret, så Huset fremstår i dag ny istandsat og fin.

Her skal jeg rette en særlig tak til Den Faberske Fond for at give et tilskud på 15.000 kr. til tæppet i rummet her, og til Støtteforeningen for at toppe op.

Vi har 48 frivillige tilknyttet Huset, og der kommer hele tiden nye til. Det giver stor glæde at se, at så mange har lyst til at give en hånd med.

Vi prøver det bedste vi kan at give jer lidt tilbage som tak for jeres arbejde. Og vi er taknemmelige for, at I støtter så talstærkt op om vores kursustilbud, vores netværksmøder og ikke mindst vores årlige frivilligfest.

Det seneste kursus var et konflikthåndteringskursus, som foreningen VELLIV har doneret penge til, tak til VELLIV for det

Til personalet må jeg sige, at I er motoren der får det hele til at køre rundt og op i en højere enhed. Tak til Tina for sit gode bagværk, Helle for at holde Huset så rent og hyggeligt, Dorte for sin imødekommenhed og hjælpsomhed, Mette der er ansat i ensomhedsprojektet, og til sidst Anne for dit glade og positive væsen og for et godt samarbejde med os i bestyrelsen.

Det er de ansatte og alle frivillige der med jeres varme og imødekommenhed har bidraget til at Huset i 2023 vandt FMKs fornemme Handicappris. Det kan vi godt være stolte af. Prisen bestod af en smuk keramikfigur og 5.000 kr. Pengene skal bruges til at forkæle alle vores frivillige.

I forlængelse af personalet skal jeg ikke glemme at nævne socialrådgiverpraktikanterne, der også yder en stor indsats. I 2023 har vi igen haft to praktikanter: Helle i foråret og Benita i efteråret – 2 dygtige piger som vi havde stor glæde af. Så fik vi lige på falderebet en praktikant mere der var hos os en måneds tid. Huset tog hende under sine vinger, så hun kunne gøre den sidste del af sin praktikperiode færdig.

Til slut vil jeg takke støtteforeningen for et godt samarbejde, og fordi I i det forgangne år har trådt til med økonomisk støtte, da der var brug for det. Det har været en stor tryghed for os, og vi ser frem til endnu et godt samarbejdsår.

Tak for ordet

Ønsker du at høre nærmere?

Ring: 62 61 49 02 eller skriv en besked her:

 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Find os​

Færgevej 2,

5600 Faaborg